Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v našem internetovém obchodě. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Martin Šimek, Taškentská 1413/8, Praha 101 00, IČO: 05046076 a je registrovaným plátcem DPH s DIČ: CZ8005020672
Kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Legislativa

 

Do České republiky nedovážíme a neprodáváme žádné produkty, které mohou být v rozporu s právními normami České republiky podle zákona §187, §188, §188a/1992 Sb.

Žádný z nabízených produktů neobsahuje látky zařazené na seznam omamných a psychotropních látek. Zároveň žádný produkt zde nabízený není obsažen v přílohách zákona č. 167/1998 Sb.

Neprodáváme a ani prodávat nebudeme látky:

- Houbičky (Lysohlávky) s obsahem psilocybinu a psilocinu

Neprodáváme rostliny obsahující omamné látky zařazené do seznamu I-IV podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.), rostliny obsahující psychotropní látky zařazené do seznamu I-IV podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Prekursory a pomocné látky zařazené do tabulky I-II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb.a podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.)

Přísně dodržujeme právní předpisy ČR

Vyhrazujeme si právo kdykoliv doplnit či omezit nabízené produkty podle změn v legislativě ČR. Etnobotanický materiál slouží pouze pro spirituální, okrasné, studijní, vědecké účely a jako součást etnobotanických a etnofarmakologických sbírek. Vegetalistům slouží energie etnobotanického materiálu k navázání spirituálního kontaktu s duchovní bytostí rostliny tzv.: geniem. Nabízené spory a semena slouží pouze k okrasným účelům. Pěstováním se dostáváte do rozporu s legislativou ČR. Konzumace vzrostlých plodnic nebo rostlin se nedoporučuje. 

Informace uváděné na webu (MagicMushrooms.Space) mají pouze spirituální a vzdělávací charakter, nikoho nenabádáme ke konzumaci etnobotanických produktů.

Objednávat zboží smí pouze osoby starší 18 let. Pokud jste mladší 18 let opusťte prosím stránky! Pokud provozovatel zjistí, že objednávku učinila osoba mladší 18 let, vystavuje se objednatel nebo své zákonné zástupce žalobě za podvod (uvádění nepravdivých údajů)!
 

Možnosti objednávky

Objednávat je možno následujícími způsoby
- Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
 
Povinnosti kupujícího
 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště)
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
 
Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná. Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem nebo telefonicky. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu. Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
 

Poštovné, balné a dodací lhůta

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení § 443 - 446 obch. z., resp. § 601 obch. z.
Dodací lhůta se počítá na pracovní dny. Při expedici zboží je zákazník o této skutečnosti informován e-mailem. Počátek dodací lhůty se počítá dle typu platby následovně. Při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při všech ostatních způsobech po zobrazení platby na účtu prodejce.

Dále je povinnost si při přebírání od Zásilkovny výdejní místo či kurýra nebo vyzvednutí zásilky z pratrnerských boxů Zasilkovny zkontrolovat přepravní box. Při poškození ihned na místě uplatnit reklamaci u přepravní společnosti!!! Reklamace na poškozené zboží přepravou nelze uplatnit nemohu totiž ovlivnit přepravu a zacházení se zásilkou. Ode mě obchází objednané zboží vždy ve 100% stavu.
 

Poštovné je účtováno dle typu převzetí zboží takto:

- Osobní odběr ZDARMA při platbě předem na účet po předchozí domluvě.
- Česká republika Z-Point (doručení 1-3 pracovních dní) od 100 Kč. Maximální hmotnost může být 5,00 Kg.
- Slovenská republika Z-Point (doručení 3-6 pracovních dní) od 130 Kč. Maximální hmostnost může být 2,00 Kg.
- Polsko (doručení 4-7 pracovních dní) od 190 Kč. Maximální hmotnost může být 2,00 Kg.
- Rakousko (doručení 4-7 pracovních dní) od 210 Kč. Maximální hmotnost může být 2,00 Kg.
- Maďarsko (doručení 4-7 pracovních dní) od 180 Kč. Maximální hmotnost může být 2,00 Kg.
- Německo (doručení 4-7 pracovních dní) od 210 Kč. Maximální hmotnost může být 2,00 Kg.
- Švýcarsko (doručení 4-7 pracovních dní) od 400 Kč. Maximální hmotnost může být 2,00 Kg.
- Velká Británie (doručení 6-10 pracovních dní) od 250 Kč. Maximální hmotnost může být 2,00 Kg.
- Španělsko (doručení 6-10 pracovních dní) od 250 Kč. Maximální hmotnost může být 2,00 Kg.
- Francie (doručení 6-10 pracovních dní) od 350 Kč. Maximální hmotnost může být 2,00 Kg.

Zákazník obdrží emailem daňový doklad (fakturu).

Při převzetí zásilky od Zásilkovny nebo při osobním odběru budede vyžadován doklad k ověření věku 18-ti let, který je potřeba pro nakupování v eshopu.
 

Způsob platby

- Bankovním převodem platba z České republiky číslo účtu: 240 161 7975 / 2010 pouze platby v CZK. Jako variabilní symbol použijte číslo vygenerované systémem, které Vám zašleme emailem. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, zásilku posíláme.

- Bankovním převodem platba ze zahraničí číslo účtu: 240 161 7983 / 2010 platby pouze v EUR. Mezinárodní formát čísla účtu: IBAN: CZ2520100000002401617983 / SWIFT: FIOBCZPPXXX / Adresa banky: Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1. Jako variabilní symbol použijte číslo vygenerované systémem, které Vám zašleme emailem. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, zásilku posíláme.

Důležité při platbě na špatný účet Vám plabtu vrátíme! Platba bude snížena o částku přepočtu kurzu banky mezi měnami. Jde o platby v CZK poukázané na EUR účet nebo platby v EUR poukazané na CZK účet.
 

Odstoupení od smlouvy

Lhůta pro vrácení

Podle OZ §53 odst.4 písm.g má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění.
 
Vrácení peněz

Prodávající vrací peníze za vrácené zboží + nejlevnější způsob dopravy nabízený v e-shopu. Nezáleží tedy, jaký způsob dopravy si kupující při dokončení objednávky zvolil. Peníze budou kupujícímu zaslány převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od fyzického obdržení a překontrolování zboží prodávajícím. Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Pokud je zboží poškozeno, nebo není vráceno prodávajícímu kompletní, má právo nárokovat od kupujícího náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Způsob vrácení zásilky

Pokud zákazník vrací zboží prostřednictvím pošty, nebude akceptováno zaslání na dobírku. Doporučujeme také zaslat zboží zpět tak, aby měl zákazník doklad o jeho odeslání (např. doporučená zásilka).
 

Ochrana dat

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Pro práci s osobními daty splňujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který zásadně ovlivnil práva a povinnosti těch, jimž osobní údaje patří, i těch, kteří s nimi pracují.K tomu, abychom vaši objednávku doručili přímo vám, případně s vámi mohli komunikovat, potřebujeme znát některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail). Pokud jste firma a požadujete na zakoupené zboží fakturu, pak bychom měli znát ještě doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ, číslo účtu). Tím, že nám prostřednictvím e-shopu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, používáním a přenosem těchto osobních údajů.
Tyto údaje ukládáme do databáze, takže při dalším nákupu již nemusíte vyplňovat celý registrační formulář znovu - stačí, když zadáte vaše přístupové jméno a heslo. Tato data považujeme za přísně důvěrná a neposkytujeme je žádné třetí straně. Výjimkou je pouze kurýrní služba (Česká pošta), která s každou zásilkou dostává z důvodu doručení zásilky vaši adresu. Vaše data budou kdykoliv na vaši žádost opravena nebo vyřazena z databáze.
I když se jako společnost nemůžeme zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu, můžete se spolehnout, že věnuje velkou péči zachování bezpečnosti vašich osobních údajů a zamezení neoprávněnému přístupu k nim.
 

Ukládání Cookies


Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 

Upozornění


Veškeré fotografie, popisky a texty uvedené na těchto webových stránkách www.MagicMushrooms.Space jsou v souladu s platnými zákony ČR chápány jako duchovní vlastnictví, a jsou chráněny autorskými zákony a zákony na ochranu duchovního vlastnictví. Jakékoliv použití textů, překlady, uchovávání na jiných médiích, kopírování jak textů tak fotografií a jakékoliv další použití či změny jež jsou obsahem příslušných zákonů jsou možné pouze s výslovným, písemným souhlasem majitele těchto webových stránek.
 

ROZŠÍŘENÍ PODMÍNEK PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Základní ustanovení


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Šimek, Taškentská 1413/8, Praha 101 00, IČ: 05046076, DIČ: CZ8005020672 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Martin Šimek, Taškentská 1413/8, Praha, 101 00
email: info@magicmushrooms.Space
telefon: +420 602 143 309


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro Vaší objednávky.
 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
-plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
-oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
-podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
-zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
-zajišťující marketingové služby,
-zajišťující služby v oblasti účetnictví.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 

Vaše práva


Za podmínek stanovených v GDPR máte
-právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
-právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
-právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
-právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
-právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
-právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 

Podmínky zabezpečení osobních údajů
-správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
-správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
-správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti  5.11.2023 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.


K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme analytické soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Obchodní podmínky, souhlas GDPR.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím